Lösvirkesproduktion där man undviker skarvar mellan väggsektioner, man får en 100% kontroll på att all insprutad träfiberisolering fördelas i hela konstruktionen med 55 kilos tryck. Det innebär att inga köldbryggor med oisolerade springor kan uppstå, som kan uppstå vid skivisolering, som används idag av trähustillverkare. Träfiberisolering är gynnsam också beroende på att värmen lagras på ett mycket effektivare vis i denna isolering på grund av mycket högre densitet.

Läs mer under fliken träfiberisolering.

[album id=3 template=compact]