Winghus AB Miljöhus

VAD ÄR PASSIVHUS?

Passivhus är ett byggnadskoncept som kombinerar god komfort med låg energianvändning och låga driftskostnader. Värmeförlusterna minimeras med ett välisolerat hus och lufttätt klimatskal, superisolerade fönster och värmeväxling  av ventilationsluften.

Passivhuset har sin grund i svensk byggnadstradition, därför att den byggnadsfysikern Wolfgang Feist i slutet av 1980-talet studerade i vårt kalla vinterväder hur våra välisolerade hus fungerade och efter hans erfarenheter skapade han det första passivhuset 1991.  Sedan dess har över 17000 lägenheter i passivhus byggts, det är alltså väl beprövat och utvärderat.

Passivhus dimensioneras så att värmen som krävs under årets kallaste dag kan tillföras med normalt ventilationsflöde. Ventilationsluften kan inte värmas allt för högt, max 50 grader annars innehåller den för mycket fukt. Det ventilationsflöde normerna kräver, alltså att all luft bytes varannan timme,  tillsammans med den maximala temperaturen luften kan ha ger ett maximalt effektbehov  på ca 10 watt per kvadratmeter under årets kallaste dag.

Att kunna distibuera all värme med ventilationsluften ger även den ekonomiska fördelen att separat uppvärmningssystem inte behövs.

Om värmeförlusterna i byggnaden minskas tillräckligt räcker gratisvärmen från solinstrålning,  människor och apparater för att hålla byggnaden varm större delen av året. Detta är själva kärnan i konceptet. På vintern, eller om ingen är hemma under en period, räcker inte gratisvärmen, utan då måste lite värme tillföras.  I det läget kan det vara skönt att komma hem från fjällresan och kunna elda lite i braskaminen, så kommer värmen snabbt och den sköna mysfaktorn upplevs snart.

Välkommen till Winghus AB Miljöhus, hos oss får du  Sveriges bäst isolerade hus med den miljövänliga cellulosaisoleringen som sprutas in i väggarna med 55 kilos tryck per kubikmeter, som ger uppmätta U-värden ner till O,07.

HÖR AV DIG SÅ BERÄTTAR VI MER