Winghus AB Miljöhus KATALOGHUS är en serie med populära hustyper, som har planlösningar med öppen kommunikation mellan kök och vardagsrum.

Kataloghusen har färdiga bygglovs- och tillverkningsritningar för snabb produktion. Det finns färdiga grundkonstruktionsritningar beroende på markbeskaffenhet. Vi har även alla ritningar för kallt- & varmvatten och ventilation. Uppvärmning sker med den effektiva svenska värmepumpen från Nibe, Nibe Fighter, som med utedelen tar vara på värmen i uteluften och överför det till innedelen som pumpar ut varmvatten med golvvärme i alla rum.

Kataloghusen har en ventilationsanläggning som byter all luft i huset varannan timme, man suger ut den varma begagnade luften från kök, badrum och tvätt, men innan den blåses ut går den genom en värmeväxlare, liknande en bilkylare, men i detta fall luft, så att den kalla insugande luften värms upp av frånluften innan den nu uppvärmda friska luften blåses in i sovrum och vardagsrum.

Vidare ingår ritningar på elektriska installationen, köksritningar, målningsbeskrivningar och samtliga övriga hantverksanvisningar såsom kakel/klinkerbeskrivningar.

Kataloghusen isoleras med effektiv miljövänlig träfiberisolering, återvunnen från tidningspapper, den sprutas in i väggar med 55 kilos tryck. Med 30 cm tjocka väggar 60 cm isolering på taket innebär det låga energikostnader ca 35 kWh per kvm och år, krav i Sverige är 55 kWh per kvm och år.